"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

चाैथाें नगर सभाबाट पारित चाैथाे नगर विकास याेजना (संशाेधन सहित) २०७५/०७६