"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

बुद्धभुमी नगरपालिका वडा नं. ४ बुडढीको आयोजना एक दिने निःशुल्क आँखा शिविर मिति २०७५।५।२३ गते सम्पन्न भएको छ ।