"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

बुद्धभूमी नगरपालिककाे Mobile App सञ्चालन भएकाे जानकारी

बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे Mobile App डाउनलाेड गर्नकाे लागि Play Store मा गर्इ Buddhabhumi Municipality टाइप गरी बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे Mobile App डाउनलाेड गरी Install गर्नु हुन सेवाग्राही तथा सर्वसाधारण सबैकाे जानकारीकाे लागि अनुरोध छ ।

लिंककाे लागिः

https://play.google.com/store/apps/details?id=infodev.doit_buddhabhumimun

आर्थिक वर्ष: