"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे तेस्राे नगर सभामा अा.व. ०७५/७६ काे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण २०७५/३/१० गते अाइतबार सम्पन्न