"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे तेस्राे नगर सभामा अा.व. ०७५/७६ काे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण २०७५/३/१० गते अाइतबार सम्पन्न