"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

बुद्धभूमी नगरपालिकाद्धारा अायाेजन अनलाइन प्रणालीबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी २ दिने अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी कर्मचारीहरू