"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

वडा नं. १०

बुद्दभूमी नगरपालिका

१० नं. वडा कार्यालय

धनकाैली, कपिलवस्तु ।

Ward Contact Number: 
9811463024