"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

वडा नं. १०

बुद्दभूमी नगरपालिका

१० नं. वडा कार्यालय

धनकाैली, कपिलवस्तु ।

Ward Contact Number: 
9811463024