"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

वडा नं. ४

बुद्दभूमी नगरपालिका

४ नं. वडा कार्यालय

बुड्ढढी, कपिलवस्तु ।

फाेन नं. ः 9847593195