"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

वडा नं. ४

बुद्दभूमी नगरपालिका

४ नं. वडा कार्यालय

बुड्ढढी, कपिलवस्तु ।

फाेन नं. ः 9847593195