"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: