"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

IT Officer भर्ना सम्बन्धमा बुद्धभूमी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाकाे लागि १ जना IT Officer भर्ना सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: