FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति: २०७६।०६।१४ गते नगर कार्यपालिकाकाे बैठकका निर्णयहरू

७६/७७ 10/02/2019 - 10:37 PDF icon New Doc 2019-10-01 12.59.53 (1).pdf

मिति: २०७६।०६।१२ गते नगर कार्यपालिकाकाे बैठकका निर्णयहरू

७६/७७ 09/30/2019 - 13:38 PDF icon New Doc 2019-10-03 11.43.01.pdf

मिति: २०७६।०५।०८ गते नगर कार्यपालिकाकाे बैठकका निर्णयहरू

७६/७७ 08/28/2019 - 10:39 PDF icon New Doc 2019-10-01 13.35.41.pdf

मिति: २०७६।०३।२६ गते नगर कार्यपालिकाकाे बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 07/16/2019 - 20:46 PDF icon New Doc 2019-07-16 19.20.20.pdf

मिति: २०७६।०३।०६ गते नगर कार्यपालिकाकाे बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 07/16/2019 - 20:45 PDF icon New Doc 2019-07-09 16.52.31.pdf

मिति: २०७६।०३।०१ गते नगर कार्यपालिकाकाे बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 07/16/2019 - 20:45 PDF icon New Doc 2019-07-09 16.50.35.pdf

मिति: २०७६।०२।०७ गते नगर कार्यपालिकाकाे बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 05/24/2019 - 10:46 PDF icon karypalika 2076-02-07.pdf

मिति: २०७६।०१।२६ गते नगर कार्यपालिकाकाे बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 05/14/2019 - 17:11 PDF icon New Doc 2019-05-14 16.28.00 (1).pdf

मिति: २०७५।१२।२६ गते नगर कार्यपालिकाकाे बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 04/16/2019 - 17:39 PDF icon New_Doc_2019-04-16_17.31.07[1].pdf

मिति: २०७५।११।२६ गते नगर कार्यपालिकाकाे बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 03/17/2019 - 17:49 PDF icon New Doc 2019-03-17 16.53.55.pdf