"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

बुद्धभुमी नगरपालिकाकाे वडा नं. २ वालविवाह मुक्त वडा घोषणा मिति २०७५।०७।३० गते सम्पन्न भयाे ।