"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

फोन नं: 9857050290

नगर उप प्रमुख

फोन नं: 9814441303