"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

फोन नं: 9857050290

नगर उप प्रमुख

फोन नं: 9814441303