"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

वडा नं. १

बुद्दभूमी नगरपालिका

१ नं. वडा कार्यालय

भेलाई, कपिलवस्तु ।

फाेन नं. 9851043441