"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

वडा नं. १

बुद्दभूमी नगरपालिका

१ नं. वडा कार्यालय

भेलाई, कपिलवस्तु ।

फाेन नं. 9851043441