"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

बुद्धभुमी नगरपालिका वडा न २ को बालबिबाह न्यूनीकरण का लागि वडा स्तरीय निगरानी समिति को बैठक तथा बालबिवाह न्यूनीकरण का लागि टाेल स्तरीय जनचेतना मुलुक कार्यक्रम साउन तथा भदौ महिनामा सन्चालन गरिदै