"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

वडा नं. २

बुद्दभूमी नगरपालिका

२ नं. वडा कार्यालय

गाेरूसिङ्गे, कपिलवस्तु ।