"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

वडा नं. २

बुद्दभूमी नगरपालिका

२ नं. वडा कार्यालय

गाेरूसिङ्गे, कपिलवस्तु ।