"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

वडा नं. ३

बुद्दभूमी नगरपालिका

३ नं. वडा कार्यालय

रनगाई, कपिलवस्तु ।