"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

वडा नं. ३

बुद्दभूमी नगरपालिका

३ नं. वडा कार्यालय

रनगाई, कपिलवस्तु ।