"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

वडा नं. ५

बुद्दभूमी नगरपालिका

५ नं. वडा कार्यालय

राजपुर, कपिलवस्तु ।