"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

वडा नं. ५

बुद्दभूमी नगरपालिका

५ नं. वडा कार्यालय

राजपुर, कपिलवस्तु ।