"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

वडा नं. ६

बुद्दभूमी नगरपालिका

६ नं. वडा कार्यालय

महुवा, कपिलवस्तु ।