"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

वडा नं. ६

बुद्दभूमी नगरपालिका

६ नं. वडा कार्यालय

महुवा, कपिलवस्तु ।