"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

वडा नं. ७

बुद्दभूमी नगरपालिका

७ नं. वडा कार्यालय

मानपुर, कपिलवस्तु ।