"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

वडा नं. ७

बुद्दभूमी नगरपालिका

७ नं. वडा कार्यालय

मानपुर, कपिलवस्तु ।