"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

वडा नं. ८

बुद्दभूमी नगरपालिका

८ नं. वडा कार्यालय

हरिहरपुर, कपिलवस्तु ।