"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

वडा नं. ९

बुद्दभूमी नगरपालिका

९ नं. वडा कार्यालय

बकुलीपुर, कपिलवस्तु ।

फाेन नं. ः 9857050258