"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

वडा नं. ९

बुद्दभूमी नगरपालिका

९ नं. वडा कार्यालय

बकुलीपुर, कपिलवस्तु ।

फाेन नं. ः 9857050258