FAQs Complain Problems

समाचार

बुद्धभूमी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भवन

Read More

नगरपालिका परिसर भित्र रहेको फुलबारी

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभाको झलक

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभाका नगरसभा सदस्यज्यूहरू

Read More

"धानखेतीमा प्रविधि र यान्त्रिकीकरण, चामल आयातमा न्यूनीकरण" भन्ने नाराकाे साथ १६ औं राष्ट्रिय धान दिवस बुद्धभूमी नगरपालिका वडा नं. ३, टाँकूमा सम्पन्न भयाे ।

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे परिचय

शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको नामबाट नामाकरण गरिएको बुद्धभुमी  नगरपालिका कपिलवस्तु जिल्लाको उत्तरी भागमा अवस्थित छ । नेपालको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा स्थानीय तहको गठन गर्दा साविकका २ वटा नगरपालिकाहरु बुद्धवाटिका र भृकुटी नगरपालिका तथा साविकका ३ वटा गाउँ विकास समितिहरु मानपुर, महुवा र धनकौलीलाई मिलाएर यस नगरपालिकाको स्थापना २०७३ फागुन २६ गते भएको हो । यो नगरपालिका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सामाजिक, वातावरणीय तथा आर्थिक हिसाबले परापूर्वकाल देखि नै एक महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थलको रुपमा परिचित हुँदै आएको छ । यस नगरपालिकाका पूर्वमा वाणगंगा र कपिलवस्तु नगरपालिका, पश्चिममा शिवराज नगरपालिका, उत्तरमा अर्घ

Pages

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9857050290
नगर उप प्रमुख
9814441303

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857088111, 9857061001
rautlil904@gmail.com
सूचना अधिकारी/शाखा अधिकृत
9857051769
rajanpokharelg2016@gmail.com

सेवाहरू

सेवा प्रकारः- जन्म दर्ता
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन पत्र 
 बालकको बाबुरआमाको नागरीकता 
 चालु आ।व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा 
 एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
 अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित
अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- मालपोत वा भूमी कर
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन पत्र 
 प्रथम वर्षका लागि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा,
नवीकरणका लागि अघिल्लो आ।व।मा मालपोत तिरेको रसिद वा यस कायार्यालयबाट जारी गरिएको मालपोत नवीकरण बुक
 घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको प्रमाण
 

सेवा प्रकारः- विज्ञापन कर
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन र संस्थाको प्रमाणित कागजात
 सम्बन्धित स्थानीय तहमा तिर्न बुझाउन पर्ने व्यवसाय र अन्य करको प्रमाणित प्रतिलिपी
 

सेवा प्रकारः- बहाल कर
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन पत्र र बहाल सम्मझौता 
 नेपाल सरकारमा बहाल सँग सम्बन्धित निकायमा 
 दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी 
 चालु आ।व। सम्म घर जग्गा र मालपोत तिरेको 
 रसिदको वा निर्धारण आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी ।
 

सेवा प्रकारः- एकिकृत सम्पति कर /घरजग्गा कर
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन 
 जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि 
  भवन नक्शा स्वीकृति प्रमाण पत्र र नक्शाको प्रतिलिपि 
 भवनरजग्गा खरिद गरेको भए मालपोतबाट 
 रजिष्ट्रेशन पारित लिखतको प्रतिलिपि 
 ९स्थानीय तहको नाम० घोषणा हुनु पूर्व निर्माण
भएका भवनका हकमा नापी नक्शा वा स्थलगत 
 प्राविधिक प्रतिवेदन 
 मालपोत तिरेको रसिद 
 आ।व ०५७।५८ पूर्व आन्तिरिक राजश्व कार्यालयमा 
 कर तिरेको भए सो को प्रमाणित प्रतिलिपी 
 नागरिकता र नापी नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- मिलापत्र कागज/ उजुरी दर्ता
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 मिलापत्र गर्ने दुवै पक्षको संयुक्त निवेदन 
 सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 विषयसँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरु
 

सेवा प्रकारः- अंग्रेजी सिफारिस तथा प्रमाणित
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 विषय सँग सम्बन्धि प्रमाण कागजातको प्रतिलिपि 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको 

सेवा प्रकारः- पुर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 भवन नक्शा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
 निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा
एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण 
स्वीकृत भएको कागजात 
 जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 

सेवा प्रकारः- जग्गा धनिपुर्जा हराएको सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर भए घर जग्गा 
 कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
 जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि 
 निवेदकको स्थायी वतन जग्गा रहेको वडाको नभएमा स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- जग्गा रेखांकनको कार्य र सो कार्यमा रोहवर
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन पत्र 
 सम्बन्धित कार्यालयको पत्र प्राबिधिक प्रतिवेदन 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा
एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 

Pages

जानकारी