FAQs Complain Problems

समाचार

बुद्धभूमी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भवन

Read More

नगरपालिका परिसर भित्र रहेको फुलबारी

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभाको झलक

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभाका नगरसभा सदस्यज्यूहरू

Read More

"धानखेतीमा प्रविधि र यान्त्रिकीकरण, चामल आयातमा न्यूनीकरण" भन्ने नाराकाे साथ १६ औं राष्ट्रिय धान दिवस बुद्धभूमी नगरपालिका वडा नं. ३, टाँकूमा सम्पन्न भयाे ।

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे परिचय

शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको नामबाट नामाकरण गरिएको बुद्धभुमी  नगरपालिका कपिलवस्तु जिल्लाको उत्तरी भागमा अवस्थित छ । नेपालको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा स्थानीय तहको गठन गर्दा साविकका २ वटा नगरपालिकाहरु बुद्धवाटिका र भृकुटी नगरपालिका तथा साविकका ३ वटा गाउँ विकास समितिहरु मानपुर, महुवा र धनकौलीलाई मिलाएर यस नगरपालिकाको स्थापना २०७३ फागुन २६ गते भएको हो । यो नगरपालिका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सामाजिक, वातावरणीय तथा आर्थिक हिसाबले परापूर्वकाल देखि नै एक महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थलको रुपमा परिचित हुँदै आएको छ । यस नगरपालिकाका पूर्वमा वाणगंगा र कपिलवस्तु नगरपालिका, पश्चिममा शिवराज नगरपालिका, उत्तरमा अर्घ

Pages

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9857050290
नगर उप प्रमुख
9814441303

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857088111, 9857061001
rautlil904@gmail.com
सूचना अधिकारी/शाखा अधिकृत
9857051769
rajanpokharelg2016@gmail.com

सेवाहरू

सेवा प्रकारः- हकवाला वा हकदार प्रमाणित
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन 
 नाताप्रमाणित प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
 हकदार प्रमाणितका लागि स्थलगत सर्जमिन 
 हकदार प्रमाणित गर्ने थप प्रमाण कागज 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा 
 एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
 आवश्यकता अनुसारसर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- कागज मन्जुरीनामा प्रमाणित
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि  
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात 
 प्रमाणित गर्नु पर्ने विषय सँग सम्बन्धित प्रमाण
कागजहरुको प्रतिलिपि 
 मन्जुरीनामा लिने र दिने दुवै व्यक्ति

सेवा प्रकारः- घरपाताल प्रमाणित
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन 
 घरको नक्सा, नक्सा पास प्रमाण पत्र 
 स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन 
 चालु आ। व। सम्मको घर जग्गा कर वा एकीकृत 
 सम्पत्ति कर र चालु आ।ब। सम्मको मालपोत कर 
 तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात 
 आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- विवाह प्रमाणित
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 दुलहा दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 बसाँई सरी आएकाको हकमा बसाँई सराई दर्ता प्रमाण पत्र 
 दुलाहा दुलही दुबै उपस्थित भई सनाखत गर्नु पर्ने 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात 
 वि।स।२०३४ पछिको हकमा बिबाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- जन्ममिति प्रमाणित
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 बसाँई सरी आएको भए सो को प्रमाण पत्र
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 

सेवा प्रकारः- चारकिल्ला प्रमाणित
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निबेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि 
 जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि नापी नक्सा 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत रघर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद  निवेदक स्वयं वा निजले अन्य व्यक्तिलाई तोकेको हकमा निज निवेदकले दिएको अधिकृत वारेसनामा को प्रमाणित प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- घरबाटो प्रमाणित
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन ९बाटोको नाम, टोल समेत खुलाउने नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि 
 जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित सक्कलनापी नक्सा
चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात 
 लिने दिने दुवै व्यक्ति नागरिकताका प्रमाणपत्रको
प्रमाणपत्र प्रमाणित प्रतिलिपी सहित उपस्थित हुनु 
 पर्ने वा निजहरुले दिएको अधिकृत वारेसको प्रमाणित प्रतिलिपी
 स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन
 

सेवा प्रकारः- संस्था दर्ता सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 विधान वा नियमावली, निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 संस्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र बहाल कर
तिरेको रसिदरनतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने 
 संस्था आफ्नै घरमा बस्ने भए सोको जग्गाधनी प्रमाण 
 पुर्जा र नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा 
 एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण 
 स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- निःशुल्क वा सःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदनतथानागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 विपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजात 
 सिफारिस आवश्यक भएको अन्य कारण 
 स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का (आवश्यक भएमा)

सेवा प्रकारः- कोठा खोल्न कार्य/ रोहबरमा बस्ने कार्य
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 कारण प्रष्ट खुलेको निवेदन 
 चालु आ।व। सम्मको घरजग्गा कर , बहाल कर र मालपोत तिरको रसिद 
 बहाल सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपी 
 जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र 
 स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का 
 आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिनमुचुल्का

Pages

जानकारी