FAQs Complain Problems

समाचार

बुद्धभूमी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भवन

Read More

नगरपालिका परिसर भित्र रहेको फुलबारी

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभाको झलक

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभाका नगरसभा सदस्यज्यूहरू

Read More

"धानखेतीमा प्रविधि र यान्त्रिकीकरण, चामल आयातमा न्यूनीकरण" भन्ने नाराकाे साथ १६ औं राष्ट्रिय धान दिवस बुद्धभूमी नगरपालिका वडा नं. ३, टाँकूमा सम्पन्न भयाे ।

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे परिचय

शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको नामबाट नामाकरण गरिएको बुद्धभुमी  नगरपालिका कपिलवस्तु जिल्लाको उत्तरी भागमा अवस्थित छ । नेपालको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा स्थानीय तहको गठन गर्दा साविकका २ वटा नगरपालिकाहरु बुद्धवाटिका र भृकुटी नगरपालिका तथा साविकका ३ वटा गाउँ विकास समितिहरु मानपुर, महुवा र धनकौलीलाई मिलाएर यस नगरपालिकाको स्थापना २०७३ फागुन २६ गते भएको हो । यो नगरपालिका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सामाजिक, वातावरणीय तथा आर्थिक हिसाबले परापूर्वकाल देखि नै एक महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थलको रुपमा परिचित हुँदै आएको छ । यस नगरपालिकाका पूर्वमा वाणगंगा र कपिलवस्तु नगरपालिका, पश्चिममा शिवराज नगरपालिका, उत्तरमा अर्घ

Pages

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9857050290
नगर उप प्रमुख
9814441303

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857088111, 9857061001
rautlil904@gmail.com
सूचना अधिकारी/शाखा अधिकृत
9857051769
rajanpokharelg2016@gmail.com

सेवाहरू

सेवा प्रकारः- मृतकसंगको नाता प्रमाणित
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन तथा नाता खुल्ने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
 हकदारहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 हकवाला नावालक भए जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
  वसाँईसरी आएको हकमा बसाईसराईको प्रतिलिपि 
 हकदारहरुको पासपोर्ट साईजको फोटो ४ प्रति 
 स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का 
 आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- जिवितसंगको नाता प्रमाणित
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदनतथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 सर्जमिन गरी बुझ्नु पर्ने भएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद  नाता प्रमाणित गर्ने व्यक्तिहरुको २ प्रति पासपोर्ट
साइजको फोटो

सेवा प्रकारः- नेपाल सरकारको नाउमा बाटो कायम सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन 
 जग्गाधनी प्रमाणत्रको प्रतिलिपि 
 नापी नक्सा
 चालु आ।व। सम्मको मालपोत र घर भए घर जग्गा 
 कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
 जग्गाधनीको स्वीकृतिको सनाखत गर्नुपर्ने 
जग्गा धनीले सनाखत गरेको कागजात
 

सेवा प्रकारः- संरक्षक सिफारिस संस्थागत
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन 
 संस्थाकोनवीकरण सहितको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एवं विधानको प्रतिलिपि वा नियमावलीको प्रतिलिपि
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर व एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद,  बहालमा भए सम्झौता पत्र प्रतिलिपि र बहाल कर 
 तिरेको रसिदरनतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने 
 आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- संरक्षक सिफारिस व्यक्तिगत
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन 
 संरक्षक दिने र लिने व्यक्तिको नागरिकता र
जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा 
 एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का 
 स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- जग्गा दर्ता सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन 
 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर भए घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात 
 साविक लगत प्रमाणित प्रतिलिपि 
 फिल्डबुक उतार 
 स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन 
 जग्गाको नापी नक्सा 
 जग्गासँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरु 
 स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- जग्गा दर्ता सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन 
 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 चालु आ

सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन पत्र
 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा
एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 विषयसँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरु
 

सेवा प्रकारः- विद्यालय सञ्चालन स्वीकृत/ कक्षा बृद्धि सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 विद्यालय कक्षा बृद्धिका लागि निवेदन 
 विद्यालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
 स्थानीय तहको नाममा चालु आ। व।को नबिकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र 
 सरकारी बाहेकका विद्यालयका हकमा चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
 बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद 
 निरीक्षण प्रतिवेदन

सेवा प्रकारः- विद्यालय ठाउँसारी सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 विद्यालय ठाउंसारीका लागि निवेदन 
 विद्यालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
 स्थानीय तहको नामको नबिकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र 
  (सरकारी एवंसामुदायिक विद्यालयबाहेकअन्य मा) चालु आ। व। सम्मको सरी जाने ठाउँ र हालको ठाउँ दुवैको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
 बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिदरनतिरेको भए अनिवार्य रुपमा तिर्नु बुझाउनु पर्ने 
 स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
 निरीक्षण प्रतिवेदन 
 सरी जाने ठाउँको वडा कार्यालयको अनुमति पत्र

Pages

जानकारी