FAQs Complain Problems

समाचार

बुद्धभूमी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भवन

Read More

नगरपालिका परिसर भित्र रहेको फुलबारी

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभाको झलक

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभाका नगरसभा सदस्यज्यूहरू

Read More

"धानखेतीमा प्रविधि र यान्त्रिकीकरण, चामल आयातमा न्यूनीकरण" भन्ने नाराकाे साथ १६ औं राष्ट्रिय धान दिवस बुद्धभूमी नगरपालिका वडा नं. ३, टाँकूमा सम्पन्न भयाे ।

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे परिचय

शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको नामबाट नामाकरण गरिएको बुद्धभुमी  नगरपालिका कपिलवस्तु जिल्लाको उत्तरी भागमा अवस्थित छ । नेपालको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा स्थानीय तहको गठन गर्दा साविकका २ वटा नगरपालिकाहरु बुद्धवाटिका र भृकुटी नगरपालिका तथा साविकका ३ वटा गाउँ विकास समितिहरु मानपुर, महुवा र धनकौलीलाई मिलाएर यस नगरपालिकाको स्थापना २०७३ फागुन २६ गते भएको हो । यो नगरपालिका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सामाजिक, वातावरणीय तथा आर्थिक हिसाबले परापूर्वकाल देखि नै एक महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थलको रुपमा परिचित हुँदै आएको छ । यस नगरपालिकाका पूर्वमा वाणगंगा र कपिलवस्तु नगरपालिका, पश्चिममा शिवराज नगरपालिका, उत्तरमा अर्घ

Pages

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9857050290
नगर उप प्रमुख
9814441303

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857088111, 9857061001
rautlil904@gmail.com
सूचना अधिकारी/शाखा अधिकृत
9857051769
rajanpokharelg2016@gmail.com

सेवाहरू

सेवा प्रकारः- विद्युत जडान सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र 
 जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी 
 हक भोगको श्रोत खुल्ने कागजात 
 नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रतिलिपि  
 अन्य आवश्यक कागजातहरु  
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- नागरिकता र प्रतिलिपि सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

  निवेदन पत्र र आमारबुबाको को नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
  जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
 विवाहित महिलाको हकमा पति र आमा रबुबाको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 चारित्रीक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (बिद्यार्थीको हकमा)
 विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (बिबाहिताको हकमा)
 बसाँई सरी आएको हकमा बसाँई सराईको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
 दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति   
 चालु आ।व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा  एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात 
 कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस 
 प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- स्थायी बसोवास सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
 बसाँई सराईको हकमा बसाई सराई दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद   जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 

सेवा प्रकारः- विपन्न विद्यार्थी छात्रवृती सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

  निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 

सेवा प्रकारः- छात्रवृती सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

  निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 घर भएमा चालु आ।व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, 
 व्यवसाय भएमा व्यवसाय कर तिरेको रसिद 
 शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घर कायम सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 घरकायम सिफारिस पाउः भन्ने सम्बन्धी निवेदन 
 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 सम्बन्धित जग्गाको लालपुर्जाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 स्थलगत प्रतिवेदन
 चालु आ।व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा  एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 

सेवा प्रकारः- मोही लगत कट्टा सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

  मोही लगत कट्टा हुनुपर्ने पूर्ण विवरणको निवेदन 
 निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि 
 जग्गाको प्रमाणित नापी नक्सा 
 चालु आ।व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद  जग्गाको श्रेस्ता र फिल्डबुकको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घरजग्गा नामसारी सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन,  
 निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
 मृतक र निवेदक विचको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, 
 जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि, 
 सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नु पर्ने भए सर्जमिनमा साक्षी बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 

सेवा प्रकारः- उद्योग ठाउँसारी सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 उद्योग ठाउंसारीका लागि निवेदन 
 उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
 स्थानीय तहको नामको नबिकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र 
 आफ्नै घर भए चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिदरनतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने 
(स्थानीय तहको नाम) क्षेत्र भित्र सारी जाने भए सम्बन्धित वडा कार्यालयको अनुमतिको सिफारिस पत्र
 

सेवा प्रकारः- आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा 
 आयश्रोत भए आयश्रोत खुल्ने कागजात 
 अन्य आवश्यक कागजात 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा
 एकीकृत सम्पत्ति करर बहाल कर तिरेको रसिद वा
 कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात 
 सर्जमिन मुचुल्का

Pages

जानकारी