"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना

७५/७६ 02/12/2019 - 13:22 PDF icon 2019-02-12.pdf

Invitationfor Bids for the 26/075-076,27/075-076,28/075-076,29/075-076

७५/७६ 02/10/2019 - 11:54 PDF icon IMG_20190210_0001.pdf

Invitation for Online Bids

७५/७६ 02/06/2019 - 15:40 PDF icon New Doc 2019-02-06 14.22.24.pdf

आ.व. २०७५ मा लक्षित बर्गका कार्यक्रमहरूको आवेदन माग सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 01/29/2019 - 14:56 PDF icon New Doc 2019-01-29 13.11.27.pdf

आ.व. २०७५ मा लक्षित बर्गका कार्यक्रमहरूको तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 01/29/2019 - 14:54 PDF icon New Doc 2019-01-29 13.12.23.pdf

नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा निकासीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 01/26/2019 - 11:59 PDF icon New Doc 2019-01-25 17.25.23_1_Khola LOI.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 01/26/2019 - 11:50 PDF icon New Doc 2019-01-25 17.25.58_1_road loi.pdf

Invitationfor Bids/Quotationsfor the 16/075-076, Contract Identification No:16BM/POW/075-076

७५/७६ 01/24/2019 - 11:38 PDF icon 2019-01-24.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना

७५/७६ 01/24/2019 - 11:36 PDF icon road upgrading.pdf

Invitationfor Bids for the 21/075-076,22/075-076,23/075-076

७५/७६ 01/20/2019 - 11:26 PDF icon nn.pdf