"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

चाैथाें नगर सभाबाट पारित चाैथाे नगर विकास याेजना (संशाेधन सहित) २०७५/०७६