FAQs Complain Problems

समाचार

तेस्राे नगर सभाकाे बैठक उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

सूचना              सूचना                 सूचना

श्री नगर सभा सदस्य ज्यूहरू (सबै)

प्रस्तुत विषय सम्बन्धमा यस नगरपालिकाको तेस्रो सभाको दोस्रो बैठक तपसिलको मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।

      तपसिल :

  • मिति : २०७५।०३।२८
  • समय : दिउँसो ठीक १ :०० बजे ।
  • स्थान : होटल पौवा, गोरुसिगें, क.व. ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: