"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना