"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे एेतिहासिक तेस्राे नगर सभा तथा अा.ब. २०७५/७६ काे बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका केही झलकहरू