"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

बुद्धभूमी नगरपालिका कार्यालयमा निःशुल्क मिटर वितरण कार्यक्रमका केही झलकहरू