FAQs Complain Problems

मिलापत्र कागज/ उजुरी दर्ता

लाग्ने समय: 
सोही दिन,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
-
आवश्यक कागजातहरु: 

 मिलापत्र गर्ने दुवै पक्षको संयुक्त निवेदन 
 सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 विषयसँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरु