"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

लक्षित बर्ग तर्फकाे सिकर्मी तलिमका लागि पुनः आवेदन माग सम्बन्धी सूचना