FAQs Complain Problems

अ .न.मी. पदकाे लिखित तथा अन्तवार्ता परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना

बुद्धभुमी नगरपालिकाकाे विभिन्न स्वास्थ्य चाैकीमा ज्यालादारीमा राख्नु पर्ने भएकाेले उक्त पदमा अावदेन दिनुहुने सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूलार्इ  निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने  अ .न.मी. पदकाे लिखित तथा अन्तवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना 

 

भवदीय बुद्धभूमी नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय

स्वास्थ्य शाखा

बुड्ढढी, कपिलवस्तु ।

 

आर्थिक वर्ष: