FAQs Complain Problems

बुड्डी

सम्पर्क विवरण

क्र.स. प्रतिनिधिको नाम थर पद सम्पर्क नं.
खिमकला पाण्डे महिला सदस्य 9811518591
रामकली सर्केनी दलित म. सदस्य 9804429190
लोक प्रसाद खनाल वडा सदस्य 9847327135
जगमनवा थारु वडा सदस्य 9857051484
पुष्पा गैरे  वडा सचिव  9847268361
जिवन भुसाल  सामाजिक परिचालक 9847194901
विष्णु प्रसाद थारु कार्यालय सहयोगी  9847203567

इमेल   buddhabhumi.ward4@gmail.com

 भौगोलिक अवस्था 

अक्षांश                       27.64897       

देशान्तर                     83.00662

Population: 
पुरुष - २७०३   महिला- २९९४     
Ward Contact Number: 
9847593195