FAQs Complain Problems

महेन्द्रकोट

सम्पर्क विवरण

क्र.स. प्रतिनिधिको नाम थर पद सम्पर्क नं.
 कमला चौधरी  महिला सदस्य 9860507308
 मीना नेपाली  दलित म. सदस्य 9867902861
 नारायण बहादुर खड्का वडा सदस्य 9857029230
 उमेशर थारु  वडा सदस्य 9811472031
 विष्णु प्रसाद पौडेल    वडा सचिव  9868159793
  निरज थारु   ना.प्रा.स 9847082290
 सुवास विक्रम जि.सी.     कार्यालय सहयोगी  9867715067

 इमेल   buddhabhumi.mun1@gmail.com

भौगोलिक अवस्था

अक्षांश              27.70790

देशान्तर             83.03794

 

Population: 
पुरुष - ३४८६ महिला- ३९९३  
Ward Contact Number: 
9851043441