FAQs Complain Problems

कर्मचारी सम्पर्क नं.

 

 नगरकार्यपालिकाका कर्मचारी विवरण
क्र.स. पदाधिकारीको नाम थर पद कार्यरत संस्था सम्पर्क नं.
अनिल पौडेल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बुद्धभूमि न.पा. ९८५७०८८१११
लिल बहादुर राउत क्षेत्री शिक्षा प्रमुख बुद्धभूमि न.पा. ९८५७०६१००१
राजन कुमार पोखरेल शाखा अधिकृत (सातौं) प्रशासन शाखा ९८५७०५१७६९
लक्ष्मणलाल श्रीवास्ताव पशु विकास अधिकृत पशु विकास शाखा ९८४७२२५१७८
राम प्रसाद भट्टराई लेखा अधिकृत बुद्धभूमी न.पा. ९८५७०६३३०७
खुबिराम खनाल ज.स्वा.नि.. सातौं (अधिकत) बुद्धभूमी न.पा. ९८४७०५२२३०
देवीराम बेल्बासे कृषि अधिकृत छैठौं बुद्धभूमी न.पा. ९८५७६२९३७९
अन्जु आचार्य पशु अधिकृत छैठौं बुद्धभूमी न.पा. ९८४७१९८५२९
भुपेन्द्र पाण्डेय कृषि अधिकृत छैठौं कृषि विकास शाखा ९८४७५४८३०७
१० अमृता पाण्डेय अधिकृत (छैठौं) सा.वि.शा. ९८४१९२५७१५
११ विजय भुसाल अधिकृत (छैठौं) स.उ. शाखा ९८४९९६२०७०
१२ केशव ज्ञवाली अधिकृत (छैठौं) योजना शाखा ९८४००९८९५६
१३ मधुसुदन श्रेष्ठ आ.ले. अ.(छैठौं) आ.ले.प. ९८४७५०१०५४
१४ निकिता त्रिपाठी इन्जिनियर (छैठौं) प्राविधिक शाखा ९८४७२९८८६०
१५ कुशल घिमिरे इन्जिनियर (छैठौं) प्राविधिक शाखा ९८५७०७५८४१
१६ कृष्ण प्रसाद भट्टराई अधिकृत (छैठौं) शिक्षा शाखा ९८४१०५३७७३
१७ बिमर्श खनाल  सूचना प्रविधि अधिकृत  सूचना तथा प्रविधि  शाखा ९८६००६६८१८
१८ रविन चौधरी रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र ९८६७१११४१८
१९ खेमराज पौडेल स्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८५७०५०५९६
२० चिरञ्जिवी आचार्य सहायक स्तर पाँचौ सा.वि. शाखा ९८५७०५१५१८
२१ कृष्ण प्रसाद गौतम सहायक स्तर पाँचौ प्रशासन शाखा ९८६७११११६१
२२ विष्णु पन्थी लेखापाल लेखा शाखा ९८४७४३२५७६
२३ नविन खनाल सहायक स्तर पाँचौ योजना शाखा ९८५७०५०९४४
२४ प्रकाश गौतम सहायक (पाँचौ) वडा नं. ८, हरिहरपुर ९८४७५७०२१७
२५ कुमारी विन्दु शर्मा सहायक (पाँचौ) वडा नं. २ गोरूसिगें ९८४४७१७४१५
२६ खिम बहादुर टण्डन पशु प्राविधिक पशु सेवा केन्द्र ९८४७१६२४३६
२७ भुपेन्द्र बहादुर थारू सर्भेक्षक पाँचौ प्राविधिक शाखा ९८१५४४७३५५
२८ छोटेलाल कोहाँर प्रा. पाँचौ कृषि विकास शाखा ९८६७४०००६२
२९ नवराज पौडेल सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४७२६९०४५
३० देउबहादुर गाहा सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४३३५६७९६
३१ शालु कुवँर सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६७४२०८६२
३२ राजेन्द्र कुमार महत्रा कम्प्यूटर अपरेटर बुद्धभूमी न.पा. ९८६७२९८७१६
३३ माधव पौडेल प्रा.स पाँचौ शिक्षा शाखा ९८४७२६६७०३
३४ शारदा बेल्बासे सहायक (पाँचौ) दर्ता चलानी ९८४७२११९७०
३५ नसरुद्दीन चौधरी सहायक (पाँचौ) शिक्षा शाखा ९८४७२७६३२७
३६ खुम बहादुर रावत क्षेत्री सह-लेखापाल (चौथों) लेखा शाखा ९८५७०५०१९५
३७ बाबुराम खनाल  प्रविधिक सहायक (चौथों) प्राविधिक शाखा ९८५७०५१५१७
३८ रामबृक्ष चौधरी कार्यालय सहायक (चौथों) आर्थिक प्र. र राजश्व ९८५७०५१५१९
३९ राजु प्रसाद चौधरी कार्यालय सहायक (चौथों) जिन्सी उप शाखा ९८५७०३४९३५
४० विष्णु प्रसाद पौडेल कार्यालय सहायक (चौथों) वडा सचिव वा.नं.१, भेलाई ९८६८१५९७९३
४१ नुमराज भुसाल कार्यालय सहायक (चौथों) वडा सचिव वा.नं.२, गोरुसिगें ९८४७२६६०५५
४२ शिवरतन प्रसाद चौधरी  कार्यालय सहायक (चौथों) वडा सचिव वा.नं.३, रनगाई ९८६७९०९५१७
४३ पुष्पा गैरे  कार्यालय सहायक (चौथों) वडा सचिव वा.नं.४ बुड्ढी ९८४७२६८३६१
४४ निरज थापा मगर कार्यालय सहायक (चौथों) वडा सचिव वा.नं.५, राजपुर ९८५७०५१३०६
४५ पार्वता पन्थी कार्यालय सहायक (चौथों) वडा सचिव वा.नं.९, बरकुलपुर ९८४७३८४६०२
४६ फुलचन्द प्रसाद बरई कार्यालय सहायक (चौथों) वडा न ६, महुवा ९८४७०६१४५९
४७ रामकृपाल चौधरी कार्यालय सहायक (चौथों) वडा नं. ७, मानपुर ९८००७८०२१४
४८ जित बहादुर यादव कार्यालय सहायक (चौथों) वडा नं. १०, धनकौली ९८४७०४०५०४
४९ अन्जुली पन्थी स.म.वि.नि. माहिला विकास शाखा ९८४७१३३८७६
५० अरूण प्रसाद यादव असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८१७५७४७६०
५१ अरून श्रेष्ठ असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४७१७०००३
५२ अनिल कुमार यादव असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५७०५९४३७
५३ निर्मला चौधरी असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८२९५०९१०७
५४ चैतराम चौधरी प्रविधिक सहायक (चौथों) प्राविधिक शाखा ९८५७०३८६१८
५५ दिग विजय नाथ पाण्डे कार्यालय सहायक (चौथों) योजना शाखा ९८४७२१२१३६
५६ मदन चौधरी कार्यालय सहयोगी वडा नं. ३, दुविया ९८०७४०५७५३
५७ तुल्सीराम थारु कार्यालय सहयोगी वडा नं. ९, बरकुलपुर ९८४७२८६०२४
५८ सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी कार्यालय सहयोगी पशु विकास शाखा ९८४७०६२८०८
५९ तौलेश्वर प्रसाद थारु कार्यालय सहयोगी कार्यालय, बुड्ढी ९८४७४३२२१२
६० चद्रिका मल्लाह कार्यालय सहयोगी वडा नं. ६, महुवा ९८०५४६६४३४
६१ पिंगल प्रसाद चौधरी कार्यालय सहयोगी वडा नं. ७, मानपुर  
६२ हरिनाथ ठाकुर कार्यालय सहयोगी वडा नं. १०, धनकौली ९८०४४८६०४८
६३ विष्णु प्रसाद थारु कार्यालय सहायोगी वडा नं. ४, बुड्ढी ९८४७२०३५६७
६४ मनिराम यादव कार्यालय सहयोगी वडा नं. ८, हरिहरपुर ९८१९४८५९०२
६५ सुवास विक्रम जि.सी. कार्यालय सहयोगी वडा नं. १, महेन्द्रकोट ९८६७७१५०६७
६६ राजेश थारु कार्यालय सहयोगी कार्यालय, बुड्ढी ९८६७९१२५६१
६७ प्रकाश कुवँर कार्यालय सहयोगी कार्यालय, बुड्ढी ९८४७५९८७४३
६८ फर्सुराम आचार्य सवारी चालक कार्यालय, बुड्ढी ९८६७९१२७३३
६९ मुकेश बस्नेत सवारी चालक कार्यालय, बुड्ढी ९८४४७१४४३३
७० सुमित्रा भुसाल  सामाजिक परिचालक वडा नं. २, गोरुसिगं ९८४७२५१४७७
७१ शान्ता पौडेल सामाजिक परिचालक वडा नं. ३, दुविया ९८४७२०१९८१
७२ जिवन भुसाल  सामाजिक परिचालक वडा नं. ४, बुड्ढी ९८४७१९४९०१
७३ दिपेन्द्र घिमिरे  सामाजिक परिचालक वडा नं. ५, राजपुर ९८४७१३४२०२
७४ प्रदिप कुमार यादव सामाजिक परिचालक वडा नं. ६, महुवा ९८०४४६४८४९
७५ ओम प्रकाश गुप्ता सामाजिक परिचालक वडा नं. ७, मानपुर ९८२४४२६२५१
७६ पार्वता खनाल सामाजिक परिचालक वडा नं. ८, हरिहरपुर ९८६७००१९८९
७७ उत्तम कुमार श्रेष्ठ सुरक्षा गार्ड बुद्धभूमि न.पा. ९८४५०६०००६
७८ बम बहादुर बन्जाडे सुरक्षा गार्ड बुद्धभूमि न.पा. ९८६९१७२०५६
एम.आई.एस. अपरेट तथा सहायक कर्मचारीहरू 
अनिता के.सी. एम.आई.एस. अपरेटर (पाँचौ) बुद्धभूमि न.पा. ९८६७११११७७
प्रकाश के.सी. एम.आई.एस. अपरेटर (पाँचौ) बुद्धभूमि न.पा. ९८५७८३४३४३
शान्ता घिमिरे फिल्ड सहायक (चौथो) बुद्धभूमि न.पा. ९८४१९४२४९८
प्रविधिक शाखा/ज्यालादारी तर्फका कर्मचारीहरू 
दिनेश चौधरी सब इन्जिनियर बुद्धभूमी न.पा. ९८५७०११४८६
अनिल श्रेष्ठ सब इन्जिनियर बुद्धभूमी न.पा. ९८४७५०५५४५
गौतमदिप चौधरी प्राबिधिक सुपरभाइजर बुद्धभूमी न.पा. ९८२१४४७८५४
रुपचन्द्र वेल्बासे प्राबिधिक सुपरभाइजर बुद्धभूमी न.पा. ९८५७६६४३३३
राजन भट्टराई प्राबिधिक सुपरभाइजर बुद्धभूमी न.पा. ९८५७०३८८८३
आशिष थारु हेल्पर बुद्धभूमी न.पा. ९८०७५९७९८७
सर्वजित अहिर हेल्पर बुद्धभूमी न.पा. ९८२१४८७५०९
हिमलाल जोगीकुवँर ग्रेडर अपरेटर बुद्धभूमी न.पा. ९८६७८२२२३२
सुन्दर श्रेष्ठ व्याक हो लोडर बुद्धभूमी न.पा. ९८१७४४०३१२
१० ज्ञानेन्द्र प्रसाद चौधरी टिप्पर चालक बुद्धभूमी न.पा. ९८६९५८१३८१
११ रमेश चन्द्र मिश्र व्याक हो लोडर (हेल्पर) बुद्धभूमी न.पा. ९८०४४९८८७२
१२ रिता अधिकारी कार्यालय सहयोगी बुद्धभूमी न.पा. ९८६७९०१४९७
१३ मुना खनाल कार्यालय सहयोगी बुद्धभूमी न.पा. ९८२१५५४३९५
१४ अनुपम पन्थी कार्यालय सहयोगी वडा नं. ९, बरकुलपुर ९८६७२५६१९४
१५ परदेशनी थारू कार्यालय सहयोगी वडा नं. १०, धनकौली ९८२५४५५९०१
१६ करम हुसेन कार्यालय सहयोगी वडा नं. ५, राजपुर  
१७ हरि वि.क. हेल्पर बुद्धभूमि न.पा. ९८४७२८६७४१
१८ यमबहादुर सुनार ज्यामी बुद्धभूमी न.पा. ९८४७२८६७३३
१९ सावित्री थारू स्वीपर बुद्धभूमी न.पा. ९८६९५८१३८४
शाखामा  कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण (सेवा करार)
गौरी शर्मा (अधिकारी) म.वि.का. (सा.प.) बुद्धभूमी न.पा ९८४७२८४८०४
नम कुमारी श्रेष्ठ म.वि.का. (सा.प.) बुद्धभूमी न.पा ९८४७१३४८८७
प्रतिक्षा भुसाल ना.प्रा.स. बुद्धभूमी न.पा. ९८४३२७४०२०
बसन्त चौधरी ना.प्रा.स. बुद्धभूमी न.पा. ९८१६४८६३५०
शंकर खनाल ना.प्रा.स पशु विकास शाखा ९८१९४७६९७५
स्वास्थ्य शाखा इन्चार्जहरुको सम्पर्क नम्बर :
क्र.स. कर्मचारीको नाम,थर   कार्यरत संस्था फोन नं.
राम नारायण प्र.गुप्ता इन्चार्ज महेन्द्रकोट स्वा.चौ. ९८५७०५०२६१
डोल विक्रम  बेल्बासे इन्चार्ज जयगनर स्वा. चौ. ९८५७०३०४५०
दिपक मणि पौडेल इन्चार्ज दुविया स्वा. चौ. ९८४७१३४२३७
गोकर्ण अर्याल इन्चार्ज बुड्ढी स्वा. चौ. ९८४७०४०२८५
विष्णु ब. सिंह इन्चार्ज राजपुर स्वा.चौ. ९८५७०५६३३३
विष्णु पौडेल इन्चार्ज महुवा स्वा.चौ. ९८४३९७८०३४
बसन्त ब.  इन्चार्ज मानपुर स्वा.चौ. ९८४८८८४४६२
कमल ज्ञवाली इन्चार्ज हरिहरपुर स्वा.चौ. ९८५७०५०४१३
चन्द्रवती अधिकारी इन्चार्ज बरकुलपुर स्वा.चौ. ९८४४७५८७८८
१० मुक्त गिरी इन्चार्ज धनकौली स्वा.चौ. ९८५७०५१००४