FAQs Complain Problems

वरकुलपुर

सम्पर्क विवरण

क्र.स. प्रतिनिधिको नाम थर पद सम्पर्क नं.
अनिता देवी यादव महिला सदस्य 9824404015
बिनिमया कामी दलित म. सदस्य 9860945443
बेद प्रकाश थारु वडा सदस्य 9867844001
विण्णु प्रसाद थारु वडा सदस्य 9847284099
पार्वता पन्थी वडा सचिव  9847384602
तुल्सीराम थारु कार्यालय सहयोगी 9847286024
अनुपम पन्थी कार्यालय सहयोगी 9867256194

इमेल   buddhabhumi.ward9@gmail.com

भौगोलिक अवस्था 

अक्षांश                      27.66713      

देशान्तर                    82.97522

Population: 
पुरुष  - ४४३७ महिला - ४८९३
Ward Contact Number: 
9857022647