FAQs Complain Problems

मानपुर

सम्पर्क विवरण

क्र.स. प्रतिनिधिको नाम थर पद सम्पर्क नं.
इन्द्रावती कुर्मी महिला सदस्य  9804438504
मान्ती पासी दलित म. सदस्य  9811438396
मोहन प्रसाद यादव  वडा सदस्य      9808250713
अरुण प्रताप सिंह वडा सदस्य   9867580645
रामकृपाल चौधरी वडा सचिव 9800780214
ओम प्रकाश गुप्ता      सामाजिक परिचालक  9847285233

इमेल   buddhabhumi.ward7@gmail.com

भौगोलिक अवस्था 

अक्षांश                    27.60285      

देशान्तर                    82.93106

Population: 
पुरुष - २०३६ महिला  - १८९८
Ward Contact Number: 
9857051495