FAQs Complain Problems

बुड्डी

सम्पर्क विवरण

क्र.स. प्रतिनिधिको नाम थर पद सम्पर्क नं.
धनमाया दर्लामी महिला सदस्य 9867912909
रुपा देवी वि.क. दलित म. सदस्य 9847203641
नर हरी भट्टराई वडा सदस्य 9867912316
केशर बहादुर सेन ओली वडा सदस्य 9864569675
पुष्पा गैरे  वडा सचिव  9847268361
जिवन भुसाल  सामाजिक परिचालक 9847194901
विष्णु प्रसाद थारु कार्यालय सहयोगी  9847203567

इमेल   buddhabhumi.ward4@gmail.com

 भौगोलिक अवस्था 

अक्षांश                       27.64897       

देशान्तर                     83.00662

Population: 
पुरुष - २७०३   महिला- २९९४     
Ward Contact Number: 
9847593195