FAQs Complain Problems

बुद्धभूमि राजपत्र अंक १५

1. बुद्धभूमि नगरपालिकाले सहकारी र समूह र उद्यमीसँगको साझेदारीमा कोसेलीघर स्थापना तथा संचालन गर्न सहजीकरण कार्यबिधि २०७८
2. बुद्धभूमि नगरपालिकाको पालिका स्तरीयर वडा स्तरीय बाल अधिकार समिति गठन परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८
3. असाध्य रोगीहरूलाई वार्षिक पोषण तथा यातायात सहायता व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८
4. बुद्धभूमि नगरपालिका स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन र संचालन कार्यविधि २०७८
5. बुद्धभुमि नगर क्षेत्रभित्र संचालनमा रहेका मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको हकहित र मर्यादित श्रम सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तथा अनुगमन निरीक्षण निर्देशिका
 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: