FAQs Complain Problems

बुद्धभूमि राजपत्र अंक २७

1. बुद्धभूमि नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०

2. बुद्धभूमि नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको(पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०
 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: