FAQs Complain Problems

बुद्धभूमि राजपत्र अंक-९

1. बुद्धभुमि नगरपालिका लैङिगक हिसां न्युनिकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
2. बुद्धभुमि नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने एकल तथा आक्षित परिवारको समूह सीप उद्यमशिलता सम्बन्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७
3. बुद्धभुमि नगरपालिका घर बहाल कर व्यवस्थपान कार्यविधि, २०७७
4. अनुदानमा म्याचिङग प्लाष्टिक वितरण कार्यविधि, २०७७
5. विपन्न परिवारका लागि मागमा आधारित कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७
6. साना कृषि मेसिनरी उपकरण अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७
7. साना सिचांई (मोटर तथा पम्पसेट)मा ७० प्रतिशत अनुदानमा वितरण) कार्यक्रम कार्यावन्यन कार्यविधि, २०७७
8. "अति विपन्न तथा विदेशबाट फर्किएका विपन्न परिवारका सदस्य/व्यवसाय उन्मुख युवा कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम (तरकारी/मौरी/च्याउ/केरा तथा फलफूल खेती) कार्यविधि, २०७७
 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: