FAQs Complain Problems

"कृषि,वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी,सुखी बुद्धभूमी को मूल आधार" बुद्धभूमी नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभा आ.व. २०७६/०७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत हुँदै आज मिति 2076/3/08 आइतबार