FAQs Complain Problems

बुद्धभूमि राजपत्र अंक-८

1. "जस्ता पाता वितरणद्बारा फुसको छाना मुक्त नगरपालिका वा सुरक्षित खरकोछाना युक्त निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७"
2. "घुम्ती मिल तथा पुरानो कपडाहरूबाट सिरक /डसना बनाउने सम्बन्धी कार्य व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि २०७७"
3. "बुद्धभूमि नगरपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि , २०७७"
4.  बुद्धभूमि नगरपालिका प्राइभेट फर्म दर्ता कार्यविधि , २०७७
 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: