FAQs Complain Problems

७४/७५

तेस्राे नगर सभाकाे बैठक उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

सूचना              सूचना                 सूचना

श्री नगर सभा सदस्य ज्यूहरू (सबै)

प्रस्तुत विषय सम्बन्धमा यस नगरपालिकाको तेस्रो सभाको दोस्रो बैठक तपसिलको मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।

      तपसिल :

दस्तावेज: 

Pages