FAQs Complain Problems

७४/७५

निकासी कर ठेक्काकाे सूचना सच्चार्इएकाे सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयबाट प्रथम पटक प्रकाशित िनकासी कर ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव अाह्वानकाे सूचनामा शिलबन्दी दरभाउपत्रकाे मिति, शर्तहरूकाे सि.नं.

दस्तावेज: 

Pages