FAQs Complain Problems

प्राविधिक सहायक सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

 थप जानकारीका लागि http://pmep.gov.np/uploads/notice/1596005520-प्रा.स..pdf

आर्थिक वर्ष: