FAQs Complain Problems

बुद्धभुमी नगरपालिकाकाे एेन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका समेत स्वीकृत

बुद्धभुमी नगरपालिकाकाे एेन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका समेत स्वीकृत

  • ​बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे शिक्षा नियमावली २०७४
  • बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे अार्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेकाे एेन २०७४
  • बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एेन २०७४
  • बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे न्यायिक समितिले उजुरीकाे कानूनी  निकास गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि २०७४
  • बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे बजार अनुगमन  निर्देशिका २०७४

आर्थिक वर्ष: